18, జూన్ 2021, శుక్రవారం

13, జూన్ 2021, ఆదివారం

"అదు"రాచారం

 

అంటుకుందేమోనని "కోవిడు"
చేతులు కడగటం
అంటిపెట్టుకుంటాడని "దేవుడు"
చేతులు మోడ్చటం
"అదు"రాచారం కాదు
అ "దురాచారం".


9, జూన్ 2021, బుధవారం

మద్దె"లోడు".

 

ఆట రక్తి కడుతుందా
ఆడ, లేక "మద్దెలోడు"
అంటే సరిపోతుందా
ఆడలేక, మద్దె"లోడు".


6, జూన్ 2021, ఆదివారం

తల "చెడు"

 "తలచెడు" కోరికలు
నెరవేరాలనుకో
తల "చెడు కోరికలు"
రాకుండా చూసుకో.


5, జూన్ 2021, శనివారం

4, జూన్ 2021, శుక్రవారం

"WAVE"విళ్ళు

 

కరోనా ర"క్కసి" కి
పెరుగుతున్నాయి "WAVE"విళ్ళు
కోరుతోంది మనుషుల
ప్రాణాల "చింత" కాయలు.

1, జూన్ 2021, మంగళవారం

పాపం

 


గంగలో మునకేస్తే
పోతుంది పాపం
శవాలేసినా గంగ
మౌనంగా సాగి
పోతుంది పాపం.


31, మే 2021, సోమవారం

హోప్

 

ఒకవైపు ఊపిరందని
కేసుల గిలగిలలు
ఒకవైపు హోప్ తగ్గని
కాసుల గలగలలు.

-

28, మే 2021, శుక్రవారం

"పైసా" చికానందం

 

హింసకు పాల్పడడంలో
కొందరిది పైశాచికానందం
కొందరిది "పైసా" చిక్కానందం.

" గీ...తాలు"

 

తెలుగుదనం తొణికిసలాడేవి
వినసొంపు గీతాలు
ఇంగ్లీషుదనం వణికిసలాడేవి
విన"వంపు" గీ...తాలు.


20, మే 2021, గురువారం

"దూరు" ఆలోచన

 "దూరాలోచన" ఉన్నవారు

పాటించేది "భౌతిక దూరం"

"దూరు" ఆలోచన ఉన్నవారు

పాటించేది "భౌ" తిక్క దూరం. 
16, మే 2021, ఆదివారం

"బ్లాక్ ఫంగస్"

 

కొండనాలుక్కి మందేస్తే

ఉన్న నాలుక ఊడటం
అంటే..."కరోనా"కు మందిస్తే
"బ్లాక్ ఫంగస్" రావటం.

14, మే 2021, శుక్రవారం

13, మే 2021, గురువారం

WAY లట

 


వచ్చేది మూడో వేవట
అందరికీ మూడే వేవట
రక్షణకు మూడే WAY లట
పాటిస్తే అదే పదివేలట.


12, మే 2021, బుధవారం

11, మే 2021, మంగళవారం

చేతులారంగ


చేతులారంగ "హ్యాండ్వాషు" చేయడేని
మూతి ముక్కుల "మాస్కు"తో మూయడేని
తగిన "డిస్టెన్సు" యుండగా దలపడేని
కలుగు వాడికి "కోవిడు" కలుగు చేటు.


9, మే 2021, ఆదివారం

అంఆ

 అంతర్జాతీయ మాతృ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు.


అం...అంటే గాలి నింపటం
ఆ...అంటే గాలి వదలటం
వెరసి ...ఉచ్ఛ్వాస, నిశ్వాస
అదే "అంఆ"...అంటే "అమ్మ".పూసుకున్నంత

 

పూసుకున్నవాడికి

పూసుకున్నంత
మూసుకున్నవాడికి
మూసుకున్నంత
కరోనా.....


8, మే 2021, శనివారం

గరళ కంఠులు

 

అందరిలోనూ
చూడమన్నారు ఈశ్వరుణ్ణి
ఇప్పుడు ప్రతి మనిషిలో
చూస్తున్నారు
"కరోనా గరళ" కంఠుణ్ణి.6, మే 2021, గురువారం

రిలాక్సేషన్

 

అందించండి అందరికీ వేక్సినేషన్

అందుతుంది మనసులకు రిలాక్సేషన్
ఆగిపోతుంది వైరస్ ల మ్యుటేషన్
అవుతుంది కోవిడ్ లెస్ నేషన్.


5, మే 2021, బుధవారం

"గస"

 


"కరోనా" ఎండనబడి

"గస" బెట్టే బాటసారులు

"ప్రాణవాయువు" పంచే

"చలివేంద్రం" కోసం ఎదురుచూపులు.


4, మే 2021, మంగళవారం

"ఓ" 2

 మనిషి ప్రాణం నిలవాలంటే

సక్రమంగా అందాలి "O"2
ప్రజాస్వామ్యం నిలవాలంటే
సక్రమంగా వేయాలి "ఓటు"


ఫలితం సున్నా

 

"మాస్కు" సరిగా
ధరించకపోయినా
"మంత్రం" సరిగా
పఠించకపోయినా
ఫలితం సున్నా నాయనా.


2, మే 2021, ఆదివారం

ఏ"వేవో"

 

సెకండ్ వేవో, థర్డ్ వేవో
అంటూంటారు ఏవేవో
జాగ్రత్తగా ఉండటమేలే
భయపడక ఉండుట మేలే


29, ఏప్రిల్ 2021, గురువారం

"శ్వాస" మీద ధ్యాస

 

ఇప్పుడు ప్రతి మనిషి "ధ్యేయం"
అనుక్షణం కరోనా "ధ్యానం"
తమ "లోనికి " చూసుకొనడం
"శ్వాస" మీద ధ్యాస నిలపడం.


26, ఏప్రిల్ 2021, సోమవారం

టాక్సిక్ జనులు

 

ప్రాణవాయువును
అందించాల్సిన "ఆక్సీజనులు"
అవుతున్నారు కొందరు
మనసులేని "టాక్సిక్ జనులు"


24, ఏప్రిల్ 2021, శనివారం

"రోగ్"లు

 

ఊపిరి అందక
సాయం కోసం కొందరు "రోగులు"
ఊపిరి సలుపని
రాబడికోసం కొందరు "రోగ్"లు.

23, ఏప్రిల్ 2021, శుక్రవారం

శ(స)వాలు

 

కరోనా విసురుతోంది
మానవాళికి సవాలు
గుట్టలుగా పంపుతూ
"ఆ నలుగురు" లేని శవాలు


20, ఏప్రిల్ 2021, మంగళవారం

19, ఏప్రిల్ 2021, సోమవారం

"కళ్ళు" మూసుకొని.


ఉండమంటే  

ముక్కూనోరూ మూసుకొని

తిగిగారందరూ 

"కళ్ళుమూసుకొని"

కోవిడ్ వస్తోందట 

కళ్ళవైపు దూసుకొని

తిరగమంటున్నారు ఇప్పుడు 

"కళ్ళు" మూసుకొని.

13, ఏప్రిల్ 2021, మంగళవారం

తగిలించాడు

 

హెల్మెట్టు ఉంది
బండికి తగిలించాడు వాడు
మాస్కు ఉంది
గొంతుకు తగిలించాడు వీడు
ఆయువు వుంది
ప్రక్కన తగిలించాడు యముడు.

7, ఏప్రిల్ 2021, బుధవారం

"రెండవ అల" జడి

 

"రెండవ అల" జడిపిస్తోంది
కరోనా "సెకండ్ వేవ్"
అలజడి అది.


స్మార్ట్ ఫోన్

 

స్మార్ట్ ఫోన్
అరచేతిలో వైకుంఠం
తప్పుగా వాడితే
శ్రీకృష్ణ జన్మస్థానం
అడ్డదిడ్డ సెల్ఫీతో
పోవడమే కైలాసం

"పెన్" నిధి

 

తరగని
పెన్నిధి
అదో గని
"పెన్" నిధి

గే(గె)లిచేస్తారు

 

తడవకు తడవకు
ఓడితే గేలిచేస్తారు
దడవక విడవక
సాగితే గెలిచేస్తారు.

30, మార్చి 2021, మంగళవారం

"లోనికి"

 

తన"లోనికి" చూడగలగటం
మహా యోగం
పక్కింటిలోనికి చూడాలనుకోవడం
మానసిక రోగం.