9, మార్చి 2021, మంగళవారం

"ముంచుళ్ళు"

 

ఎన్నికల పండుగ "నాయకులకు"
ఓటరు "వినాయకులకు"
యధాశక్తి "నవ"రాత్రులు
ఉండ్రాళ్ళు, గుంజిళ్ళు
ఆపై "ముంచుళ్ళు"8, మార్చి 2021, సోమవారం

మిస్ "సై"ళ్ళు

 మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు

మిస్ లు అ"న్నింటా"
మిస్ "అవ్వ"కుండా బయటా
దూస్ కెళ్తున్నారు
మిస్ "సై"ళ్ళులా.


5, మార్చి 2021, శుక్రవారం

2, మార్చి 2021, మంగళవారం

"స్ట్రెయిన్"

 

కరోనా! నీవల్ల అయ్యాం
మేమెంతో స్ట్రెయిన్
ఇంక మేమేం అవ్వాలి
నీవు కూడా అయితే "స్ట్రెయిన్"

గూగులే నమః

 నేడు అందరికీ దారి "చూపు" గురువు "గూగుల్" అన్నీ గూగుల్ లోనే ఉన్నాయిష. గూగుల్ బ్రహ్మ గూగుల్ విష్ణుః గూగుల్ దేవో మహేశ్వరః గూగుల్ సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గూగులే నమః

28, ఫిబ్రవరి 2021, ఆదివారం

"పాలిచ్చే" వాళ్ళు

 

సంతానానికి, సమాజానికి
"పాలిచ్చే" వాళ్ళు ఇవ్వాలి
అడిగినవి, అడగనివి కాదు
వారికి అవసరమైనవి.


27, ఫిబ్రవరి 2021, శనివారం

మానవజన్మ

 

చిన్నతప్పుతో దేవతలకు
కొద్ది పుణ్యంతో మృగాలకు
మానవజన్మ...ఇప్పుడు ఎక్కువగా
మృగాలే పుణ్యం చేస్తున్నట్లున్నాయి.26, ఫిబ్రవరి 2021, శుక్రవారం

దాగుడు "మూతలు"

 

దొంగ కరోనాకు
పడలేదు మూతలు ప్రస్తుతం ఆడుతోంది దాగుడు మూతలు వదలివేయకు జాగరూకతలు.

24, ఫిబ్రవరి 2021, బుధవారం

10, ఫిబ్రవరి 2021, బుధవారం

ADD అవకుండా

 

సీరియల్స్ ఉంటాయా
యాడ్స్ ADD అవకుండా
ప్రేక్షకులు ఉంటారా
చూస్తూ యాడవకుండా.


9, ఫిబ్రవరి 2021, మంగళవారం

8, ఫిబ్రవరి 2021, సోమవారం

"walk" స్వాతంత్ర్యం

 

"వాక్" స్వాతంత్ర్యం ఉందని
వాగకు ఘోరంగా
"walk" స్వాతంత్ర్యం ఉందని
సాగకు "go wrong" గా

5, ఫిబ్రవరి 2021, శుక్రవారం

నే "నోటంటా"

 


నువ్వోటంటే నేనోటంటా - పోలిటిక్స్ నువ్ "ఓటంటే" నే "నోటంటా" - పోల్ ట్రిక్స్.

4, ఫిబ్రవరి 2021, గురువారం

"కల"రు


 నిద్రలో కూడా నిలబడకుండా
మనసు ఉరుకులు పరుగులు
చూపిస్తూ ఉంటుందిగా
"కల"రు షార్ట్ పిల్ములు.


3, ఫిబ్రవరి 2021, బుధవారం

"COW"లు

 

నిస్సారమౌతున్నాయ్
సమాజ వృక్ష మూలాలు
నేడవసరం "పాడి"యైన
"COW"లు లాంటి కవులు.


29, జనవరి 2021, శుక్రవారం

అ(బ)శుద్ధం

 

"తానంటే" అందరూ
"మూసుకొని" పోతున్నారని
"ఎగిరి పడుతోంది" అశుద్ధం
"శుచిగా " ఉండే వారు అక్కడ
"నోరు తెరవ"రనడం కాదు అబద్ధం.

"మూడ్" భక్తి

 

భక్తి "మూడ్"
మంచి చేస్తుంది
"మూఢ" భక్తి
ముంచేస్తుంది.


20, జనవరి 2021, బుధవారం

సిజేరియన్

 

తెచ్చుకుంటుంది సమాజం
తగిన స్పందన లేక
సిరప్ తో పోయేదాన్ని
సిజేరియన్ దాకా


17, జనవరి 2021, ఆదివారం

వే టికా

 

కరోనా! నీపై సంధిస్తున్నాం
పాశుపతాస్త్రం కాచుకోవే టీకా
నీవెన్ని తలలు మార్చినా
వేయకమానం వేటిక.

15, జనవరి 2021, శుక్రవారం

వారిస్తుంది

 

తప్పటడుగులు వేస్తే
అమ్మ వారిస్తుంది
భక్తితో కోరితే
అమ్మవారిస్తుంది.


13, జనవరి 2021, బుధవారం

6, జనవరి 2021, బుధవారం

క"త్తెర"


 'అందం'గా తెర ఉంచి
వర్ణిస్తే "శృంగార రసం"
'మందం'గా "కత్తెర" లేక
వాగేస్తే "బూతు మయం"
'అందమందక' "లోతుగా"
వివరిస్తే "శరీర శాస్త్రం"