28, డిసెంబర్ 2021, మంగళవారం

"పుల్"కాలు

 

పుస్తకాలు
కొందరి దృష్టిలో
"పుష్"కాలు
కొందరి దృష్టిలో
"పుల్"కాలు.25, డిసెంబర్ 2021, శనివారం

ఓ...మికరానుగా

 

మా టీ"కాలు" దెబ్బకు
నేనిక రానుగా
అంటూ పోయావనుకున్నా
"ఓమికరానుగా"
మళ్ళీ వస్తున్నావుగా.


22, డిసెంబర్ 2021, బుధవారం

హద్దు

 

తుప్పులాంటి మనిషిని
పిలువకు, వద్దకు రానీకు
ఉప్పులాంటి మనిషిని
వదలకు, హద్దులో ఉంచు
నిప్పులాంటి మనిషిని
మరువకు, హద్దులో ఉండు.

వేస్టే

 

పన్నీటి చుక్క
బూడిదలో వేస్తే!
ఏమిటి తిక్క
బూడిదలో "వేస్టే"

పోటు

 

జీవితమంటే
ఆటు పోటు
తట్టుకోకుంటే
హార్టు పోటు.


6, డిసెంబర్ 2021, సోమవారం

కవి "తంట"

 

తపన తో పడాలి
ప్రతి కవి "తంట"
అప్పుడే పుడుతుంది
మంచి కవితంట.


4, డిసెంబర్ 2021, శనివారం

మా"స్టారు"

 


సంగీత ప్రపంచంలో
ఎందరో "స్టార్లు"
అందులోప్రత్యేకం
మన ఘంటసాల "మాస్టారు"


1, డిసెంబర్ 2021, బుధవారం

ఆయన సిరా వెన్నెల

 సిరి వెన్నెల... ఆయన సిరా వెన్నెల

వారికి నా నివాళులు
జగమంత కుటుంబం
ఏకాకి అయ్యింది
సిరి వెన్నెల లేక
సినీ వినీలాకాశం
మసకబారింది

25, నవంబర్ 2021, గురువారం

హా...నికరం

 

మద్యం త్రాగటం
ఆరోగ్యానికి హానికరం
మద్యం మానటం
ప్రభుత్వానికి హానికరం.


24, నవంబర్ 2021, బుధవారం

పెరక(గ)కుంటే

  

 తులసి వనంలో

 గంజాయి మొక్కలు 

 పెరకకుంటే భాయ్

 గంజాయి వనమై 

 తులసి మొక్కలు 

 పెరగకుంటాయోయ్

 
Like
Comment
Share

23, నవంబర్ 2021, మంగళవారం

"యాప్"యాయత

  

 స్మార్ట్ ఫోన్ లు 

 ఒకదానిపై ఒకటి 

 "యాప్"యాయత

 "చాట్" తాయి.

 

22, నవంబర్ 2021, సోమవారం

అనుకోవడం

 

అనుకున్నవి జరగవు
జరుగుతున్నవి కొన్ని
అనుకోకుండా ముందుగా
అనుకోవడం జరుగుతుంది.


17, నవంబర్ 2021, బుధవారం

దా..రుణాలు

 

పిలుస్తారు కొందరు
దా...ఋణాలు, తీసుకొమ్మని
వసూలు వేళ
దారుణాలు, తీర్చ రమ్మని.16, నవంబర్ 2021, మంగళవారం

ముయ్యి

 

చాపునీ చెయ్యి
అందుకో వెయ్యి
చెప్పింది చెయ్యి
ఓటును వెయ్యి
అంటే అను - "ముయ్యి"


12, నవంబర్ 2021, శుక్రవారం

ఓమాట

 

ఓమాట!
ఏమాటకామాటే!
క్రొత్తమాటలు
పుట్టించాలంటే
మాటలుకాదు.


6, నవంబర్ 2021, శనివారం

"మిడీ"ల క్లాస్

 

"గుట్టు"గా మెలగాలనుకుంటారు కొందరు "మిడిల్" క్లాస్ వాళ్ళు "ఓపెన్" గా వెలగాలనుకుంటారు కొందరు "మిడీ"ల క్లాస్ వాళ్ళు.


1, నవంబర్ 2021, సోమవారం

"విప్పు"కోకు

 

పదిమంది కంట్లో
పడాలనుకుంటే
"విప్" కావాలనుకో
"విప్పు"కోవాలనుకోకు.


31, అక్టోబర్ 2021, ఆదివారం

30, అక్టోబర్ 2021, శనివారం

"బల్" హీనులు

 

సమాజంలో
ఉంటుంటారు "బలహీనులు"
వారిని కూడా
మోసం చెసేవారు "బల్" హీనులు.


29, అక్టోబర్ 2021, శుక్రవారం

"బూత్" వరకు

 

ఓటు కోసం "బూత్" వరకు

నడవలేవు కొందరి "కాళ్ళు"
వెళ్ళలేవు కొందరి "బళ్ళు"
వేడుతాయి "మందు" ఇమ్మని
అడుగుతాయి ఇం"ధనమ్మని."


25, అక్టోబర్ 2021, సోమవారం

కంపల్ సరిగా

 


ఎవరూ నడవని దారిలో
నడవాలంటే "కంపల్సరి"గా
తగులుకోకుండా చూసుకో
"ముళ్ళ కంపలు" సరిగా.


22, అక్టోబర్ 2021, శుక్రవారం

"కామున్"గా

 

వేడిగా ఉండే సూర్యుడు
చల్లగా చూస్తాడు "కామన్"గా
చల్లగా ఉండే చంద్రుడు
వేడి పుట్టిస్తాడు "కాము"గా.


14, అక్టోబర్ 2021, గురువారం

"గం"మత్తు

 

గంజాయి మత్తు
అదో గమ్మత్తు
వదలని "గం"మత్తు
ఆలోచించు కించిత్తు
లేకుంటే నువ్ చిత్తు.


9, అక్టోబర్ 2021, శనివారం

కన్న అయ్యలు

 

అరే!మన్నుతింటేనే
కొట్టింది తల్లి కన్నయ్యను
హెరాయిన్ను తిన్నా
పట్టించుకోవట్లేదు కొందరు
కన్న అయ్యలు.


8, అక్టోబర్ 2021, శుక్రవారం

"వెల్ ఆల్"

 

సోషల్ మీడియాలు
ఉన్నా "ఆకర్షణ" పోటీలు
ఉండాలి "వెల్ ఆల్" గా
మారకూడదు "వెలయాలు" గా.


6, అక్టోబర్ 2021, బుధవారం

తల "దించుకునే"

 

పనులు తల "దించుకునే"
"సెల్ఫోన్" తో మరి
"తలదించుకునే" పనులు
కాకుంటే సరి.


26, సెప్టెంబర్ 2021, ఆదివారం

దోచేయడానికి

 


కొంతమంది పుట్టేదేదో చేయడానికి కొంతమంది పుట్టేదే, దోచేయడానికి.
21, సెప్టెంబర్ 2021, మంగళవారం

కవితా పుష్పాలు.


 పూయించు
మనసు కుండీలో
భావలతలకు
సంకల్ప జలంతో
కవితా పుష్పాలు.

Comment
Share