30, సెప్టెంబర్ 2019, సోమవారం

27, సెప్టెంబర్ 2019, శుక్రవారం

'ఇల్ ఆల్ '

ఇంటికి వెలుగే
ఇల్లాలంట
లేకుంటే "వెల్"గా
'ఇల్ ఆల్' ఇంట.

25, సెప్టెంబర్ 2019, బుధవారం

"కేలు" చెంత.

స్వధర్మ నిర్వహణలో 
నరునకేల చింత 
వెన్నంటి ఉంటుంది
నారాయణుని "కేలు" చెంత. 


19, సెప్టెంబర్ 2019, గురువారం

ఉప్పొంగుతాయి

నాజూకు నగరాలు 
తళుకులకు మురిసి మనసులు 
వానలకు మురికి కాలువలు  
ఉప్పొంగుతాయి.


16, సెప్టెంబర్ 2019, సోమవారం

వీడియో "గం".

బాగుంది వీడి యోగం   
అంటలేదు ఆ రోగం
జబ్బులాటిది వీడియోగేం  
వదలదది వీడియో "గం". 

14, సెప్టెంబర్ 2019, శనివారం

బేతాళుడి ప్రశ్న

అక్కడి బేతాళుడి "ప్రశ్నకు"
"సమాధానం" చెప్పలేక మౌనమా
మాతల వేయి వక్కలౌతున్నది
"విక్రం!" సమాధానం చెప్పు.

10, సెప్టెంబర్ 2019, మంగళవారం

"విక్రం" మాట్లాడాలి


"మూను" మామ ముద్దుతో  
ఆనందంలో మునిగిపోయావా?
"విక్రం!" తేరుకొని మాట్లాడు 
భరత భూమి"తల్లి"డిల్లుతోంది. 

4, సెప్టెంబర్ 2019, బుధవారం

2, సెప్టెంబర్ 2019, సోమవారం

మన "వి" నాయకులకు.

ఊరూరా గరికను భక్తితో 
సమర్పిద్దాం మన వినాయకులకు 
ఔరౌరా! గడ్డిని తినొద్దని 
చేద్దాం మనవి నాయకులకు. 

1, సెప్టెంబర్ 2019, ఆదివారం

"సొల్లా"ర్ ఎనర్జీ.

లోకాన్ని చుట్టివచ్చే
పు"కారు"కు
ఇంధనం
"సొల్లా"ర్ ఎనర్జీ.