12, నవంబర్ 2021, శుక్రవారం

ఓమాట

 

ఓమాట!
ఏమాటకామాటే!
క్రొత్తమాటలు
పుట్టించాలంటే
మాటలుకాదు.


కామెంట్‌లు లేవు: