26, డిసెంబర్ 2022, సోమవారం

కలరు


మంచి "తెలుపు" 

 "సూక్తి" కిరణాలను

"వక్రీ"భవనం చెందించి
"వర్ణ"ములుగా విడదీసి
చూపి "వర్ణిం"చు వారు
కొందరు "కలరు"
జాగ్రత్త "బ్రదరు".24, డిసెంబర్ 2022, శనివారం

అడుగు


మనిషి విజ్ఞానంలో
పై కడుగు బెట్టాడు
జ్ఞానంలోనే
అడుగు బట్టాడు.


23, డిసెంబర్ 2022, శుక్రవారం

పాత్ర

 జీవన నాటకరంగంలో

నీ పాత్ర అందరికీ
ఆదర్శ పాత్రమవాలి.

21, డిసెంబర్ 2022, బుధవారం

మోజింక

 

చెంగుచెంగున చెంగలి చేరకు 
చెడుతలపుల
ముంచెడు తల పులులు
వలపుల వల పులులు
ఉంటాయేమోజింకా!
తగ్గించుకో కాస్త నీ మోజింక.


20, డిసెంబర్ 2022, మంగళవారం

కూస్తే

 

కోయిలమ్మ
కూసే కాలం "కూస్తే"
రాసి కాదు
వాసిముఖ్యం
వినాలనుకుంటారు
ఒకసారి కూస్తే.

16, డిసెంబర్ 2022, శుక్రవారం

ఒక'ట్రెండు'

 

విఫలమైనా సరే
ఒకట్రెండు
నీదంటూ సృష్టించు
ఒక ట్రెండు.

🤘

15, డిసెంబర్ 2022, గురువారం

చిక్కులు

 

చిక్కులు 

అవే పోతాయ్

కేశాలను దువ్వితే

క్లేశాలలో నవ్వితే.


13, డిసెంబర్ 2022, మంగళవారం

ప్రే 'రేప్' ణ

 

కొన్ని సమయాల్లో
స్మార్ట్ ఫోన్
"ప్రే" లకు
"రేప్" లకు
ప్రేరేపణ.

11, డిసెంబర్ 2022, ఆదివారం

ఆగమనం

 

శిశిరమంటే 
ఎవరికి మోదం?
ఎవరమూ ఆగమనం
అందరికీ ఆమోదం
వసంత ఆగమనం.


10, డిసెంబర్ 2022, శనివారం

వ్ర(ఋ)ణం

సమాజానికి
తీర్చుకోవాలి ఋణం
చేయకు దానికి
మాయని వ్రణం.


4, డిసెంబర్ 2022, ఆదివారం

3, డిసెంబర్ 2022, శనివారం

నెత్తిమీదకి

 

పైకి ఎదిగావా
అందరి కళ్ళు నీ మీదకి
ఎక్కకుండా చూసుకో
నీ కళ్ళు నెత్తిమీదకి.


2, డిసెంబర్ 2022, శుక్రవారం

1, డిసెంబర్ 2022, గురువారం

కుర్చీ

 

తొలి దశలో
గోడ కుర్చీ
నడి దశలో
"వీల్" కుర్చీ
మలి దశలో
వాలు కుర్చీ.

28, నవంబర్ 2022, సోమవారం

చెయ్యిస్తాడేమో

ఓటరూ! జాగ్రత్త
వేలిచ్చేవాడు
ఆపై చెయ్యిస్తాడేమో!
చేతులు జోడిచ్చేవాడు
రేపు కాలు జాడిస్తాడేమో!

27, నవంబర్ 2022, ఆదివారం

వెయ్యి

 మాకే ఓటు వెయ్యి

అంటూ నాయకుడు

మీకే, ఓటు వెయ్యి
అంటూ ఓటరు.

26, నవంబర్ 2022, శనివారం

చాటు


చాటుమాటలా
నలుగురికీ చాటు మాటలా
తెలుసుకొని మాట్లాడాలి.

21, నవంబర్ 2022, సోమవారం

పాట వింటే

 

పాట వింటే
మరల పాడుకునేట్లుండాలి
మరలి పడుకునేట్లుకాదు.


18, నవంబర్ 2022, శుక్రవారం

కనబడుటలేదు...

 

బాబూ! పెద నోటేశ్వర్రావ్!
నీకోసం "రెండు వేల" కళ్ళతో
ఎదురు చూస్తున్నాం
నిన్నేమీ అనం
త్వరలో వస్తావని
"ఆశిస్తున్నాం"17, నవంబర్ 2022, గురువారం

15, నవంబర్ 2022, మంగళవారం

బూమ'రాంగ్'

 

ఎవరినీ
తిట్టకు, రాంగ్
అనవసరంగా
తిట్టే బూతులు
బూమరాంగ్.

10, నవంబర్ 2022, గురువారం

కవరేజీ

  

నీతులు ప్రవచిస్తే
కవరులో వేసి మూత
బూతులు పలికేస్తే
కవరేజీల మోత.


7, నవంబర్ 2022, సోమవారం

వేలుమీద చుక్క

 

వేలు, చుక్క
ముట్టాయట
వేలు మీద చుక్క
వేయించుకొచ్చాడు
నిజాయితీగా ఓటరు.

30, అక్టోబర్ 2022, ఆదివారం

పోరు

 

లెక్కల మాస్టారు
తెలుగు మాస్టారు
ఇద్దరిమధ్యా పోరు
ఒకరు వందంటే
ఒకరు పందంటారు
"పది మధ్య సున్నా పెడితే".


29, అక్టోబర్ 2022, శనివారం

భిక్షుకుడు

 

గుడి మెట్లపై 
భిక్షుకుడు
గుడి లోపల 
భక్తుడు
చేతులు జోడిస్తూ.


28, అక్టోబర్ 2022, శుక్రవారం

కలుపు

 

కలుపును కలుపుకు పోతే
కర్షకుడెలా ఔతాడు?
అరకతో అరికడితేనే
హాలికుడౌతాడు.


19, అక్టోబర్ 2022, బుధవారం

అన్ కూల్

 

కొందరికి భార్య
అనుకూలవతి
మరికొందరికి
"అన్ కూల్" వతి.


16, అక్టోబర్ 2022, ఆదివారం

"పొగ"రింగ్

 

ఇద్దరిమధ్య
"పొగ"రింగ్
కనబడిందట
"గొట్టం" పట్టుకుని
"గాలి" ఊదుతూ
"మంట" రాజేస్తూ
ఇద్దరి కొందరు
అద్దరి కొందరు.


15, అక్టోబర్ 2022, శనివారం

ఆశ

ఆశ, అదుపులో ఉంటే
దారి చూపే దీపం
మితిమీరితే
కాల్చివేసే జ్వాల.


14, అక్టోబర్ 2022, శుక్రవారం

ఉల్లిపొరల సుందరి

 

"లోపలేమీ ఉంచుకోకూడదు
బయటకు అంతా
పారదర్శకంగా ఉండాలి"
"బుల్లితెరగురువు" ప్రవచనం
థు.ఛ. తప్పకుండా
"ఉల్లిపొరలసుందరి" ప్రదర్శనం.

13, అక్టోబర్ 2022, గురువారం

టైట్-లూజ్

 

దుస్తులు 
"టైట్" గా ఉన్నా
నాలుక
"లూజ్" గా ఉన్నా
మనల్ని మనం
"బైటేసు"కోవటమే.


11, అక్టోబర్ 2022, మంగళవారం

మరో దానికోసం

 

అందంగా ఉన్నానని
మెచ్చి చేపట్టాడు
ఎప్పుడూనాతోనే
క్షణం వదిలిపెట్టడు

వేలితో తడుతూ
నావైపే చూపులు
చెంపలు ఆనించి
నాతోనే మాటలు

ఎప్పుడూ ప్రక్కనే
ఉండాలనేవాడు
నిద్ర లేవగానే నన్నే
చూడాలనుకునేవాడు

మనసెరిగిన సహచరిని
మునుపటిలా లేనని
సరిగా స్పందించటం లేదని
నన్ను వదిలి పెట్టాలనుకొని

చూస్తున్నాడు
మరో దానికోసం
నాకన్నా "మోర్ జీ.బి"
ఉన్నదానికోసం.

10, అక్టోబర్ 2022, సోమవారం

మనిషి

 

మనిషిని మనిషి 
అని పిలవాలంటే
మనిషిని మనిషిగా
ప్రక్కవాడిని చూడాలి.


8, అక్టోబర్ 2022, శనివారం

అన్నీ చూపించవచ్చు

 

 "ఆరోగ్యానికి హానికరం"
ఉంటేనే కొన్ని చూపించాలి
"సమాజానికి హానికరం"
లేకుండా అన్నీ చూపించవచ్చు.


7, అక్టోబర్ 2022, శుక్రవారం

పాత-క్రొత్త

 పాతవన్నీ

పనికిరావనుకోకు

క్రొత్తవన్నీ

కోరి తలకెత్తుకోకు.


3, అక్టోబర్ 2022, సోమవారం

ము(ప)ళ్ళచెట్టు

  

ముళ్ళచెట్టు ఆదమరిస్తే 
పెంచినవాడికీ గుచ్చుకుంటుంది
పళ్ళ చెట్టు చేరికోస్తే
పెంచనివాడికీ ఫలమిస్తుంది.


23, సెప్టెంబర్ 2022, శుక్రవారం

ఓపెన్ గా

 

ఓపెన్ గా
మాట్లాడేవాళ్ళు
కొందరు
"ఓపెన్" గా ఉండి
మాట్లాడే వాళ్ళు
కొందరు.

21, సెప్టెంబర్ 2022, బుధవారం

20, సెప్టెంబర్ 2022, మంగళవారం

"అర" విందం

 

ప్రతి మనిషి ముఖం
"అరవిందం"
"మాస్కు" తో అవుతోంది
"అర" విందం.


17, సెప్టెంబర్ 2022, శనివారం

'పూర్' "షో" త్తములు

 

మంచిని 
ఆచరించే వారు
పురుషోత్తములు
ఊరక 'షో' చేసేవారు
'పూర్' "షో" త్తములు.


10, సెప్టెంబర్ 2022, శనివారం

హా! మీకే

ఆన్ లైన్ రుణ యాపులు

అందులో దారుణ పాపులు 

హామీలేక ఇచ్చే అప్పులు
హా! మీకే ఇక తిప్పలు. 8, సెప్టెంబర్ 2022, గురువారం

తలె(ల్లె)త్తుకు

చిన్నప్పుడు
తల్లెత్తుకు
తిరగాలనుకున్నావ్
పెద్దై
తలెత్తుకు
తిరగాలనుకో.


5, సెప్టెంబర్ 2022, సోమవారం

"గురు"తర బాధ్యత

 

గురువుది
గురుతర బాధ్యత
తగిన "బోధన"తో
నలుగురికీ
"గురి" కుదిరేట్టు
చేసుకొనవలసిన బాధ్యత
తాను దారి తప్పకుండా
తప్పకుండా సమాజాన్ని
దారిలో నడపాల్సిన బాధ్యత.
అట్టి గురువును
గౌరవించుకొనడం
మన బాధ్యత.

Like
Comment
Send