28, నవంబర్ 2022, సోమవారం

చెయ్యిస్తాడేమో

ఓటరూ! జాగ్రత్త
వేలిచ్చేవాడు
ఆపై చెయ్యిస్తాడేమో!
చేతులు జోడిచ్చేవాడు
రేపు కాలు జాడిస్తాడేమో!

27, నవంబర్ 2022, ఆదివారం

వెయ్యి

 మాకే ఓటు వెయ్యి

అంటూ నాయకుడు

మీకే, ఓటు వెయ్యి
అంటూ ఓటరు.

26, నవంబర్ 2022, శనివారం

చాటు


చాటుమాటలా
నలుగురికీ చాటు మాటలా
తెలుసుకొని మాట్లాడాలి.

21, నవంబర్ 2022, సోమవారం

పాట వింటే

 

పాట వింటే
మరల పాడుకునేట్లుండాలి
మరలి పడుకునేట్లుకాదు.


18, నవంబర్ 2022, శుక్రవారం

కనబడుటలేదు...

 

బాబూ! పెద నోటేశ్వర్రావ్!
నీకోసం "రెండు వేల" కళ్ళతో
ఎదురు చూస్తున్నాం
నిన్నేమీ అనం
త్వరలో వస్తావని
"ఆశిస్తున్నాం"17, నవంబర్ 2022, గురువారం

15, నవంబర్ 2022, మంగళవారం

బూమ'రాంగ్'

 

ఎవరినీ
తిట్టకు, రాంగ్
అనవసరంగా
తిట్టే బూతులు
బూమరాంగ్.

10, నవంబర్ 2022, గురువారం

కవరేజీ

  

నీతులు ప్రవచిస్తే
కవరులో వేసి మూత
బూతులు పలికేస్తే
కవరేజీల మోత.


7, నవంబర్ 2022, సోమవారం

వేలుమీద చుక్క

 

వేలు, చుక్క
ముట్టాయట
వేలు మీద చుక్క
వేయించుకొచ్చాడు
నిజాయితీగా ఓటరు.

30, అక్టోబర్ 2022, ఆదివారం

పోరు

 

లెక్కల మాస్టారు
తెలుగు మాస్టారు
ఇద్దరిమధ్యా పోరు
ఒకరు వందంటే
ఒకరు పందంటారు
"పది మధ్య సున్నా పెడితే".


29, అక్టోబర్ 2022, శనివారం

భిక్షుకుడు

 

గుడి మెట్లపై 
భిక్షుకుడు
గుడి లోపల 
భక్తుడు
చేతులు జోడిస్తూ.


28, అక్టోబర్ 2022, శుక్రవారం

కలుపు

 

కలుపును కలుపుకు పోతే
కర్షకుడెలా ఔతాడు?
అరకతో అరికడితేనే
హాలికుడౌతాడు.


19, అక్టోబర్ 2022, బుధవారం

అన్ కూల్

 

కొందరికి భార్య
అనుకూలవతి
మరికొందరికి
"అన్ కూల్" వతి.


16, అక్టోబర్ 2022, ఆదివారం

"పొగ"రింగ్

 

ఇద్దరిమధ్య
"పొగ"రింగ్
కనబడిందట
"గొట్టం" పట్టుకుని
"గాలి" ఊదుతూ
"మంట" రాజేస్తూ
ఇద్దరి కొందరు
అద్దరి కొందరు.


15, అక్టోబర్ 2022, శనివారం

ఆశ

ఆశ, అదుపులో ఉంటే
దారి చూపే దీపం
మితిమీరితే
కాల్చివేసే జ్వాల.


14, అక్టోబర్ 2022, శుక్రవారం

ఉల్లిపొరల సుందరి

 

"లోపలేమీ ఉంచుకోకూడదు
బయటకు అంతా
పారదర్శకంగా ఉండాలి"
"బుల్లితెరగురువు" ప్రవచనం
థు.ఛ. తప్పకుండా
"ఉల్లిపొరలసుందరి" ప్రదర్శనం.

13, అక్టోబర్ 2022, గురువారం

టైట్-లూజ్

 

దుస్తులు 
"టైట్" గా ఉన్నా
నాలుక
"లూజ్" గా ఉన్నా
మనల్ని మనం
"బైటేసు"కోవటమే.


11, అక్టోబర్ 2022, మంగళవారం

మరో దానికోసం

 

అందంగా ఉన్నానని
మెచ్చి చేపట్టాడు
ఎప్పుడూనాతోనే
క్షణం వదిలిపెట్టడు

వేలితో తడుతూ
నావైపే చూపులు
చెంపలు ఆనించి
నాతోనే మాటలు

ఎప్పుడూ ప్రక్కనే
ఉండాలనేవాడు
నిద్ర లేవగానే నన్నే
చూడాలనుకునేవాడు

మనసెరిగిన సహచరిని
మునుపటిలా లేనని
సరిగా స్పందించటం లేదని
నన్ను వదిలి పెట్టాలనుకొని

చూస్తున్నాడు
మరో దానికోసం
నాకన్నా "మోర్ జీ.బి"
ఉన్నదానికోసం.

10, అక్టోబర్ 2022, సోమవారం

మనిషి

 

మనిషిని మనిషి 
అని పిలవాలంటే
మనిషిని మనిషిగా
ప్రక్కవాడిని చూడాలి.


8, అక్టోబర్ 2022, శనివారం

అన్నీ చూపించవచ్చు

 

 "ఆరోగ్యానికి హానికరం"
ఉంటేనే కొన్ని చూపించాలి
"సమాజానికి హానికరం"
లేకుండా అన్నీ చూపించవచ్చు.


7, అక్టోబర్ 2022, శుక్రవారం

పాత-క్రొత్త

 పాతవన్నీ

పనికిరావనుకోకు

క్రొత్తవన్నీ

కోరి తలకెత్తుకోకు.


3, అక్టోబర్ 2022, సోమవారం

ము(ప)ళ్ళచెట్టు

  

ముళ్ళచెట్టు ఆదమరిస్తే 
పెంచినవాడికీ గుచ్చుకుంటుంది
పళ్ళ చెట్టు చేరికోస్తే
పెంచనివాడికీ ఫలమిస్తుంది.


23, సెప్టెంబర్ 2022, శుక్రవారం

ఓపెన్ గా

 

ఓపెన్ గా
మాట్లాడేవాళ్ళు
కొందరు
"ఓపెన్" గా ఉండి
మాట్లాడే వాళ్ళు
కొందరు.

21, సెప్టెంబర్ 2022, బుధవారం

20, సెప్టెంబర్ 2022, మంగళవారం

"అర" విందం

 

ప్రతి మనిషి ముఖం
"అరవిందం"
"మాస్కు" తో అవుతోంది
"అర" విందం.


17, సెప్టెంబర్ 2022, శనివారం

'పూర్' "షో" త్తములు

 

మంచిని 
ఆచరించే వారు
పురుషోత్తములు
ఊరక 'షో' చేసేవారు
'పూర్' "షో" త్తములు.


10, సెప్టెంబర్ 2022, శనివారం

హా! మీకే

ఆన్ లైన్ రుణ యాపులు

అందులో దారుణ పాపులు 

హామీలేక ఇచ్చే అప్పులు
హా! మీకే ఇక తిప్పలు. 8, సెప్టెంబర్ 2022, గురువారం

తలె(ల్లె)త్తుకు

చిన్నప్పుడు
తల్లెత్తుకు
తిరగాలనుకున్నావ్
పెద్దై
తలెత్తుకు
తిరగాలనుకో.


5, సెప్టెంబర్ 2022, సోమవారం

"గురు"తర బాధ్యత

 

గురువుది
గురుతర బాధ్యత
తగిన "బోధన"తో
నలుగురికీ
"గురి" కుదిరేట్టు
చేసుకొనవలసిన బాధ్యత
తాను దారి తప్పకుండా
తప్పకుండా సమాజాన్ని
దారిలో నడపాల్సిన బాధ్యత.
అట్టి గురువును
గౌరవించుకొనడం
మన బాధ్యత.

Like
Comment
Send

3, సెప్టెంబర్ 2022, శనివారం

అప్పు "లోడు"

 

పెరగకుండా చూసుకో
అప్పు "లోడు"
తిట్టకుండా చూసుకో
"అప్పులోడు"

15, ఆగస్టు 2022, సోమవారం

తిరంగా జండా

 

అందరికీ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు.

ప్రతి భారతీయుణ్ణీ
తెల్లని స్వచ్ఛమైన మనసుతో
ధర్మాన్ని నిలపమంటుంది
మన జండా
కషాయంలా ఉన్నా
శుభప్రదమైన మన
సంస్కృతిని వదలకంటుంది
మన జండా
నీవు నీ దేశం పచ్చగా
ఉండాలంటే ప్రకృతిని
కాపాడుకోమంటుంది
మన జండా
నిలబడి చెబుతోంది
స్థిరంగా జండా
రెపరెపలాడుతూ మన
తిరంగా జండా.

7, ఆగస్టు 2022, ఆదివారం

"న్యూడ్"ల్స్

 

జనాల అభి 'రుచి'
మారుతోంది
"న్యూడ్"ల్స్ ని
"లైక్" చేస్తున్నారు


6, ఆగస్టు 2022, శనివారం

విప్పేటప్పుడు

 

నోరూ, బట్టలు
"విప్పేటప్పుడు" జాగ్రత్త
గోడకు "సెల్" లుంటాయి.


5, ఆగస్టు 2022, శుక్రవారం

"ఛి" త్రగుప్తులు

 

కొన్ని సెల్ ఫోన్లు
"చిత్ర" "గుప్" తులు
కొన్ని "ఛి" త్రగుప్తులు


1, ఆగస్టు 2022, సోమవారం

రూ"మరులు"

 

పరులను ఇబ్బంది
పెట్టనంత వరకు
పరవాలేదు
మరులు, రూమరులు.


15, జులై 2022, శుక్రవారం

తెర సెల్లా

 

ప్రభాత ముహూర్తంలో
ప్రకృతి వేదికపై
మబ్బుల "తెర సెల్లా" కు
అటూ ఇటూ
నూతన వరుడు "రవి"
నూతన వధువు "భువి"

8, జులై 2022, శుక్రవారం

పబ్ "లీక్"

 

అందరి కళ్ళూ
పబ్లిక్ ఫిగర్స్ వైపే
పబ్ "లీక్" ఫిగర్స్
వైపు కూడా.7, జులై 2022, గురువారం

గడ్డి

 

 మనిషికి 
"గడ్డిపెట్టడం"
మంచిపని
"గడ్డి" తినడమే
చెడ్డపని.

-

26, జూన్ 2022, ఆదివారం

"లాగేసు"కుంది


"చిన్నతనం"
లేని ఆమె
లాగేసుకుంది
"పెద్దతనం"
లేని వారి
చూపులను
లాగేసుకుంది

23, జూన్ 2022, గురువారం

ఆ"చ్ఛా"దనం

 

ఆమె ఒంటిపైన కనం
సరియైన ఆచ్ఛాదనం
కొందరికది "అచ్ఛా"దనం
మరికొందరికి "ఛచ్ఛా"దనం.20, జూన్ 2022, సోమవారం

"వియ్ ఆల్" వారు

"వియ్ ఆల్" వారు వస్తారని

ఎదురు చూస్తున్నాం

"వియ్యాలవారు" వస్తారని

ఎదురు చూస్తున్నాం. 


17, జూన్ 2022, శుక్రవారం

31, మే 2022, మంగళవారం

వెల్ వి(పు)షర్స్

 

 నెట్టాలని చూస్తారు
వెల్ "విషర్స్"
మంచి "భావి"లోకి
"వెల్" పుషర్స్
మంచి "బావి"లోకి.


17, మే 2022, మంగళవారం

మ్యూ"చిక్కు"

 

సంగీతం
సాహిత్యాన్ని మోస్తే
"మ్యూజిక్కు"
మూస్తే, మ్యూ"చిక్కు"


19, ఏప్రిల్ 2022, మంగళవారం

"పోయం"

 

ఎంతో విలక్షణమైనది
తెలుగు "పోయం"
దానిని నిలబెట్టుకోవాలని
ఎందుకు తలపోయం?

11, ఏప్రిల్ 2022, సోమవారం

"కలి" విడిగా

 ఎక్కడో ఉండడు 

"కలి" విడిగా

పాపాత్ములతోనే

తిరుగుతుంటాడు  

కలివిడిగా.


9, ఏప్రిల్ 2022, శనివారం

మాజీ

 

అధికారం
ఉన్నప్పుడైనా
పోయినప్పుడైనా
"అమ్మగార్లు"
"మాజీ"లే.