31, అక్టోబర్ 2021, ఆదివారం

30, అక్టోబర్ 2021, శనివారం

"బల్" హీనులు

 

సమాజంలో
ఉంటుంటారు "బలహీనులు"
వారిని కూడా
మోసం చెసేవారు "బల్" హీనులు.


29, అక్టోబర్ 2021, శుక్రవారం

"బూత్" వరకు

 

ఓటు కోసం "బూత్" వరకు

నడవలేవు కొందరి "కాళ్ళు"
వెళ్ళలేవు కొందరి "బళ్ళు"
వేడుతాయి "మందు" ఇమ్మని
అడుగుతాయి ఇం"ధనమ్మని."


25, అక్టోబర్ 2021, సోమవారం

కంపల్ సరిగా

 


ఎవరూ నడవని దారిలో
నడవాలంటే "కంపల్సరి"గా
తగులుకోకుండా చూసుకో
"ముళ్ళ కంపలు" సరిగా.


22, అక్టోబర్ 2021, శుక్రవారం

"కామున్"గా

 

వేడిగా ఉండే సూర్యుడు
చల్లగా చూస్తాడు "కామన్"గా
చల్లగా ఉండే చంద్రుడు
వేడి పుట్టిస్తాడు "కాము"గా.


14, అక్టోబర్ 2021, గురువారం

"గం"మత్తు

 

గంజాయి మత్తు
అదో గమ్మత్తు
వదలని "గం"మత్తు
ఆలోచించు కించిత్తు
లేకుంటే నువ్ చిత్తు.


9, అక్టోబర్ 2021, శనివారం

కన్న అయ్యలు

 

అరే!మన్నుతింటేనే
కొట్టింది తల్లి కన్నయ్యను
హెరాయిన్ను తిన్నా
పట్టించుకోవట్లేదు కొందరు
కన్న అయ్యలు.


8, అక్టోబర్ 2021, శుక్రవారం

"వెల్ ఆల్"

 

సోషల్ మీడియాలు
ఉన్నా "ఆకర్షణ" పోటీలు
ఉండాలి "వెల్ ఆల్" గా
మారకూడదు "వెలయాలు" గా.


6, అక్టోబర్ 2021, బుధవారం

తల "దించుకునే"

 

పనులు తల "దించుకునే"
"సెల్ఫోన్" తో మరి
"తలదించుకునే" పనులు
కాకుంటే సరి.