14, అక్టోబర్ 2021, గురువారం

"గం"మత్తు

 

గంజాయి మత్తు
అదో గమ్మత్తు
వదలని "గం"మత్తు
ఆలోచించు కించిత్తు
లేకుంటే నువ్ చిత్తు.


9, అక్టోబర్ 2021, శనివారం

కన్న అయ్యలు

 

అరే!మన్నుతింటేనే
కొట్టింది తల్లి కన్నయ్యను
హెరాయిన్ను తిన్నా
పట్టించుకోవట్లేదు కొందరు
కన్న అయ్యలు.


8, అక్టోబర్ 2021, శుక్రవారం

"వెల్ ఆల్"

 

సోషల్ మీడియాలు
ఉన్నా "ఆకర్షణ" పోటీలు
ఉండాలి "వెల్ ఆల్" గా
మారకూడదు "వెలయాలు" గా.


6, అక్టోబర్ 2021, బుధవారం

తల "దించుకునే"

 

పనులు తల "దించుకునే"
"సెల్ఫోన్" తో మరి
"తలదించుకునే" పనులు
కాకుంటే సరి.