15, ఆగస్టు 2013, గురువారం

జయిం'ప తాకము'.

బ్లాగు వీక్షకులకు స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు.    

 శాంతి, సహనం
అహింస, సహజీవనం
నేర్పింది మన భరతమాత
చేతిలోని మువ్వన్నెల 
జాతీయ పతాకము.


కసి, ఈర్ష్య
ద్వేషం, అసూయ 
మనపై పెంచుకొని
కవ్విస్తున్నా పరాయి
రాజ్యాలను అనవసరంగా
జయింప తాకము.