30, జులై 2019, మంగళవారం

29, జులై 2019, సోమవారం

'చెయ్యి'స్తాడు.

నటన సూత్ర ధారి
నటన అందరి చేత చేయిస్తాడు
మంచి "యాక్షన్" కి చేయిస్తాడు
"ఓవర్ యాక్షన్" కి 'చెయ్యి'స్తాడు.

28, జులై 2019, ఆదివారం

వత్తిడి

జ్యోతిని వెలిగించు
తైలముతో వత్తిడి
దేవుని ధ్యానించు 
తొలగించుకో ఒత్తిడి.

25, జులై 2019, గురువారం

24, జులై 2019, బుధవారం

'లాజిక్కు'లు

కోరితే దేవుని కోర్కెలు 
తీస్తాడు 'లాజిక్కు'లు
కోరక వేడితే రావు 
అంతలా చిక్కులు.

19, జులై 2019, శుక్రవారం

కావుకావుమని.

కనీసం ఎంగిలిచేత్తో తోలావా కాకిని
అరుస్తుంటే కావుకావుమని
లేకుంటే ఉంటుందా నీకు భగవంతుని
అడిగే అర్హత కావుకావుమని.

18, జులై 2019, గురువారం

"టిక్" టాక్

అనాలోచిత "టిక్ టాక్" 
మృత్యువు నీకు పెట్టే "టిక్" 
ఆపై  నీ గురించే "టాక్".  

16, జులై 2019, మంగళవారం

"కేర్" ఇంతలు

వినబడాలంటే
పిల్లల కేరింతలు
కావాలి వారికి
పెద్దల "కేర్" ఇంతలు.


9, జులై 2019, మంగళవారం

రా 'బడిని.'

చదువులమ్మ దయతో
పెట్టాడురా బడిని
చదువులమ్మకంబెట్టి
పెంచాడు రాబడిని.


8, జులై 2019, సోమవారం

ఈ "టెలుగా"

ఆ "టెల్గు" వారు
మాట్లాడేది ఈ "టెలుగా"
"తెలుగు"వారికి ఆమాటలు
తగులుతున్నాయి "ఈటెలుగా".


7, జులై 2019, ఆదివారం

కందిన ముఖంతో

కమలాలను చూడాలని
వెలిగిపోతూ రావడం
కలువలు పట్టించుకోలేదని
కందిన ముఖంతో వెళ్ళడం.


3, జులై 2019, బుధవారం

'ఫిల్లర్ విత్ ఫిల్టర్'.

మబ్బు 'వాటర్ ట్యాంకర్'
గాలి 'నడిపే డ్రయివర్'
సముద్రం 'రిజర్వాయర్'
సూర్యుడు 'ఫిల్లర్ విత్ ఫిల్టర్'.

2, జులై 2019, మంగళవారం

మబ్బు "తెర "

ఇటు సిగ్గు 'మొగ్గ 'లతో తామర
అటు ఉషోదయ 'కాంతి'తో సూర్యుడు
నడుమ 'వధూవరు'ల మధ్య
ప్రకృతి పట్టిన "తెర "లా మబ్బు.

1, జులై 2019, సోమవారం

పచ్చగా నవ్వుతుంది

సూర్యుడు ఎంత మాడ్చినా
ఓర్పు జలాన్ని పైకి పంపి
ఉపశమనపు జల్లుల్ని పొంది
పచ్చగా నవ్వుతుంది పుడమి.