23, మార్చి 2023, గురువారం

దారి

 

విజయ సాధనకై
కొందరిది "టఫ్" దారి
కొందరిది "తప్పు" దారి


16, మార్చి 2023, గురువారం

"కపుల్"

 

చక్కగా 
సంసారం చేస్తే
గుడ్ "కపుల్"
తిక్కగా
గొడవలుపడుతుంటే
కూడు "కపులు"


15, మార్చి 2023, బుధవారం

"నై" "పుణ్యం"

 కాయాన్ని 

కాయగూరల్లా 

ముక్కలు చేసి

"ఫ్రిజ్" లో పెడుతున్నాడు

మనిషిలో పెరిగింది

"నై" "పుణ్యం"11, మార్చి 2023, శనివారం

"ఓటరు" భక్తుడు

"ఓటరు" ప్రజాస్వామ్య భక్తుడు

"తాయిల" ప్రసాదం తిని
"బ్యాలెట్ బాక్స్" హుండీలో
"ఓటు" కానుక వేస్తుంటాడు.


10, మార్చి 2023, శుక్రవారం

అడ్డ "గోల్"


"గోల్" కోసం

వెళ్ళే అడ్డదారి 

అడ్డ "గోల్"  దారి 

కాకుంటే సరి

అడ్డగోలు దారి. 


  


8, మార్చి 2023, బుధవారం

కలుపు మొక్క

 

తులసి వనంలో
గంజాయి కలుపు మొక్క
గంజాయి వనంలో
తులసి కలుపు మొక్క.


6, మార్చి 2023, సోమవారం

ఉండీ లేనట్టు

 బట్ట కట్టు, ఉండీ లేనట్టు పెట్టు బొట్టు, ఉండీ లేనట్టు కండ ఫిట్టు, ఉండీ లేనట్టు భాష పట్టు, ఉండీ లేనట్టు కొందరి తీరిట్టు, ఏమి చెప్పేట్టు?3, మార్చి 2023, శుక్రవారం

చి(చె)త్త శుద్ధి

చేయాలంటే చెత్త శుద్ధి
ఉండాలంటా చిత్త శుద్ధి
విని ఆచరిస్తే విత్త సిద్ధి
వినక వదిలేస్తే మొత్త బుద్ధి.


27, ఫిబ్రవరి 2023, సోమవారం

స్వ(ఇ)చ్ఛ

తెల్ల దుస్తుల వాళ్ళందరూ
స్వచ్ఛమైన వాళ్ళు కాదు
కాషాయం కట్టిన వాళ్ళందరూ
ఇచ్ఛ లేని వాళ్ళు కాదు.


22, ఫిబ్రవరి 2023, బుధవారం

20, ఫిబ్రవరి 2023, సోమవారం

దర్పణం

 మనవాళ్ళ తప్పులకు

కుంభాకార దర్పణం

పరాయివాళ్ళ తప్పులకు

పుటాకార  దర్పణం. 17, ఫిబ్రవరి 2023, శుక్రవారం

నేనే

 నేనే అంతా అనబోకు

నేనెంత అనుకోకు

నీవెంతో తెలుసుకో

నీవంతుగా మసలుకో. 
12, ఫిబ్రవరి 2023, ఆదివారం

రాంగ్ "వేలు"

 

స్మార్ట్ ఫోన్ ఒక "యోగం"
చేయకు దుర్వినియోగం
కొనడానికి "వేలు" పెట్టు
వాడటానికి వేలు పెట్టు
రాంగ్ "WAY"లలో వేలు పెట్టకు.

5, ఫిబ్రవరి 2023, ఆదివారం

"నిల్" బెట్టు

 

పెద్దరికాన్ని
నిలబెట్టుకోవాలి
పేదరికాన్ని
"నిల్" బెట్టుకోవాలి.

4, ఫిబ్రవరి 2023, శనివారం

కళ్ళు

 

ఎదురు చూపులు
నోళ్ళు తెరుచుకొని కొందరి కళ్ళు
విలువల వలువలు
వదులుతారేమోనని ఎదుటి వాళ్ళు.


30, జనవరి 2023, సోమవారం

ధర్మం

 

ధర్మంగా 
కూడబెట్టు
ధర్మంకోసం
కూడగట్టు
ధర్మమంటూ
కూడుబెట్టు.


13, జనవరి 2023, శుక్రవారం

కా'వరము'

 చూపిస్తే

కండ కావరము

శాపమౌతుంది

దేవుడిచ్చిన వరము.

 


12, జనవరి 2023, గురువారం

నాటు


 "నీటు"గా ఉంటే
రాత,మోత,తీత
"నాటు"కుంటుంది 
అందరికీ పాట. 


8, జనవరి 2023, ఆదివారం

"కామ" న్సెన్స్

 "కామ" సెన్స్

మాత్రమే ఉంటే జంతువు

"కామన్ సెన్స్" 

కూడా ఉంటేనే మనిషి. 

7, జనవరి 2023, శనివారం

"పీస్" -"లవ్"

మనసు
"పీస్" లవకుండా 
ఉండాలి

అందుకు
"పీస్" -"లవ్" కూడా 
అందాలి. 5, జనవరి 2023, గురువారం

4, జనవరి 2023, బుధవారం

తిట్టావో

 

 దేశాన్ని
దైవాన్నైతే
పర్వాలేదు
మా నాయకుణ్ణి
కులాన్ని తిట్టావో!