25, నవంబర్ 2021, గురువారం

హా...నికరం

 

మద్యం త్రాగటం
ఆరోగ్యానికి హానికరం
మద్యం మానటం
ప్రభుత్వానికి హానికరం.


కామెంట్‌లు లేవు: