19, ఏప్రిల్ 2013, శుక్రవారం

ఏమిరా ! మా రక్ష జేయవా ?


బ్లాగు వీక్షకులకు శ్రీరామ నవమి శుభాకాంక్షలు.

శ్రీరామ జయరామ జయ జయ రామ.


భక్తి తోనూ బాధతోనూ 
ఒకే మాట పలుకుతుంది
నిజమైన భక్తులకు

భక్తితో పలికితే
ఏమి రామా ! రక్ష జేయవా ? 

బాధతో పలికితే
ఏమిరా ! మా రక్ష జేయవా ? 

11, ఏప్రిల్ 2013, గురువారం

ప్రతి రోజూ ఉగాదే.

బ్లాగు వీక్షకులకు శ్రీ  విజయ నామ సంవత్సర  శుభాకాంక్షలు.

భక్ష్య, భోజ్య
చోహ్య, లేహ్య ములతో
వడ్డించిన విస్తరి కాదు 
జీవితం
అనుకుంటే
ప్రతి రోజూ నిరాశే.

చేదు,  తీపి 
వగరు, పులుపు
ఉప్పు, కారం
కలిపి


వడ్డించిన విస్తరి
జీవితం
అనుకుంటే ప్రతి రోజూ ఉగాదే.

7, ఏప్రిల్ 2013, ఆదివారం

ఆ పన్నులను


పెంచటమేగాని
తగ్గించటం జరగదు
ఏ ప్రభుత్వమైనా
ఈ పన్నులను
ఆ పన్నులను.

భగవంతుడా !
మధ్య తరగతి వారము
ఈ పన్నుల కాటునుంచి
రక్షించుమయ్యా
' ఆపన్నులను. '