31, డిసెంబర్ 2018, సోమవారం

డ్రస్సు - అడ్రస్సు

Image result for conventional dress images

మనిషిని "గుర్తించడానికి"
ఉండాలి సరైన అడ్రస్సు
"మనిషిగా" గుర్తించడానికి
ఉండాలి సరైన డ్రస్సు.

27, డిసెంబర్ 2018, గురువారం

26, డిసెంబర్ 2018, బుధవారం

23, డిసెంబర్ 2018, ఆదివారం

"లై" సెన్స్.


Image result for lier


అబద్ధాల"నమ్ముకొని" 
బ్రతుకుతారు కొందరు
ఎవరిచ్చారు "లైసెన్స్"
అది వారి "లై" సెన్స్.

22, డిసెంబర్ 2018, శనివారం

ఉలికి


Image result for making statue

కాబోయే శిల్పమా!నిగ్రహించుకో
ఉలికి భయపడి
ఉలికి పడడమెందుకు
ఆదెబ్బలు నీమంచికే.

21, డిసెంబర్ 2018, శుక్రవారం

"నోట్"లో


Image result for currency background


మనిషి జీవితం 
కరెన్సీ "నోట్"లో 
మంచితనం
మాట్లాడే నోట్లో.

"పంప్"ఇస్తాడు


Image result for cloudy sky backgroundదూదిపింజల మేఘాల్లోకి 
నీటిని "పంప్"ఇస్తాడు సూర్యుడు
వాటినెటో నెట్టుకెళ్ళి
పిండేస్తుంటుంది గాలి.

17, డిసెంబర్ 2018, సోమవారం

12, డిసెంబర్ 2018, బుధవారం

అలకెందుకు


Image result for sea shore pics


ఎప్పుడూ బయటకు నెట్టేస్తుంది
సముద్రానికి అలపై అలకెందుకు?
గెంటినా మరలా లోపలికే వెళ్తుంది
దానిపై మమకారం అలకెందుకు?


11, డిసెంబర్ 2018, మంగళవారం

10, డిసెంబర్ 2018, సోమవారం

9, డిసెంబర్ 2018, ఆదివారం

వాడుపోయాక
Image result for deathమనిషెంత మంచివాడో
ఎదుటివాడి మంచితనాన్ని
ఎదలోనే దాచుకుంటాడు
వాడుపోయాక చెప్పడానికి.8, డిసెంబర్ 2018, శనివారం

తీరిక

Image result for happy home images


జీవితం బిజీనెస్
అంతా బిజినెస్
ఉందా సరదాగా గడిపే తీరిక
మారుతుందా నిజంగా ఈ తీరిక.


7, డిసెంబర్ 2018, శుక్రవారం

6, డిసెంబర్ 2018, గురువారం

4, డిసెంబర్ 2018, మంగళవారం

1, డిసెంబర్ 2018, శనివారం

మందెక్కువైతేImage result for drinkingమందెక్కువైతే మజ్జిగ పల్చన 
మందెక్కువైతే మజ్జిగతో పల్చన
మందెక్కువైతే ఆరోగ్యం పల్చన
మందెక్కువైతే సంఘంలో పల్చన.

29, నవంబర్ 2018, గురువారం

28, నవంబర్ 2018, బుధవారం

"WISH"యాలు

Image result for tv unit
ఓ మీడియాలూ!
ప్రక్కనబెట్టి మీ "WISH"యాలు
అంటించక ఏవో "విష"యాలు
అందించాలి అసలు "విషయాలు"

25, నవంబర్ 2018, ఆదివారం

''CALM''డు


Image result for god manmadha images


వాడిపేరు "కాము"డు
కానీ ''CALM'' గా ఉండడు
"మనిషి" కి "పిచ్చి" ఎక్కిస్తాడు
వాడిమరో పేరు MAN MAD.

18, నవంబర్ 2018, ఆదివారం

కాలునైనా


Image result for yamadharma image


ధర్మపు బాటలో సాగటానికి
మొదటగా కదపాలి ఒక కాలునైనా
అవసరమైతే ఎదిరించడానికి
సిద్ధంగా ఉండాలి ఇక కాలునైనా.


16, నవంబర్ 2018, శుక్రవారం

తప్పుకోరికImage result for black money images


పరులను మోసంచేసి
సంపాదించాలనేది తప్పు కోరిక
అయినా కొందరు
ఆ మార్గంనుండి తప్పుకోరిక.


15, నవంబర్ 2018, గురువారం

ప్రాసాదాలు
భక్తి ముసుగులో కొందరు
కట్టేది ఎత్తైన ప్రాసాదాలు
పెట్టేది మత్తైన ప్రసాదాలు
బాబా - బ్లాక్ షీప్.

14, నవంబర్ 2018, బుధవారం

11, నవంబర్ 2018, ఆదివారం

"కాల్" జారితేImage result for wrong call
"కాలు" జారితే వెనక్కు తీసుకోగలం 
కాని "కాల్" జారితే వెనక్కి తీసుకోలేం
జాగ్రత్త! ఒక "కాల్" 
జీవితాన్నే "కాల్చేస్తుంది."

10, నవంబర్ 2018, శనివారం

"ఆకళ్ళు"


Image result for deer and tigerఒంటరిగా వెళ్తున్న "లేడి"
తడబడుతూ బెదురుతో ఆ"కళ్ళు"
"మేల్" తల "వని“ పులులు
చూస్తున్న చూపుల్లో "ఆకళ్ళు"
9, నవంబర్ 2018, శుక్రవారం

8, నవంబర్ 2018, గురువారం

7, నవంబర్ 2018, బుధవారం

బా(బీ)టలు

అందరకూ దీపావళి శుభాకాంక్షలు.

Image result for deepavali 2018


దీపావళి వేయాలి
వెలుగునకు బాటలు
మ్రోతలతో కాకూడదు
వీనులకు బీటలు.


6, నవంబర్ 2018, మంగళవారం

"రోగ్"లు.Image result for sweets images
తీపిని మాటవరసకు గూడా
దరిరానివ్వనివారు "రోగులు"
తీపి మాటలతో దరిజేరి
మోసగించేవారు "రోగ్"లు.


5, నవంబర్ 2018, సోమవారం

'కూల్' చేశావో


Image result for tree cutting images


కూల్చొద్దని 'వేడినా'
'కూల్' చేసే చెట్లను
కూల్చేశావో! 'వేడికి'
'కూలి' పోతావు.