29, ఏప్రిల్ 2021, గురువారం

"శ్వాస" మీద ధ్యాస

 

ఇప్పుడు ప్రతి మనిషి "ధ్యేయం"
అనుక్షణం కరోనా "ధ్యానం"
తమ "లోనికి " చూసుకొనడం
"శ్వాస" మీద ధ్యాస నిలపడం.


26, ఏప్రిల్ 2021, సోమవారం

టాక్సిక్ జనులు

 

ప్రాణవాయువును
అందించాల్సిన "ఆక్సీజనులు"
అవుతున్నారు కొందరు
మనసులేని "టాక్సిక్ జనులు"


24, ఏప్రిల్ 2021, శనివారం

"రోగ్"లు

 

ఊపిరి అందక
సాయం కోసం కొందరు "రోగులు"
ఊపిరి సలుపని
రాబడికోసం కొందరు "రోగ్"లు.

23, ఏప్రిల్ 2021, శుక్రవారం

శ(స)వాలు

 

కరోనా విసురుతోంది
మానవాళికి సవాలు
గుట్టలుగా పంపుతూ
"ఆ నలుగురు" లేని శవాలు


20, ఏప్రిల్ 2021, మంగళవారం

"హరి" అడుగు.

 భూగోళమిప్పుడు

కాళిందీ మడుగు

వేచిఉంది చూడు

పడాలని "హరి" అడుగు.19, ఏప్రిల్ 2021, సోమవారం

"కళ్ళు" మూసుకొని.


ఉండమంటే  

ముక్కూనోరూ మూసుకొని

తిగిగారందరూ 

"కళ్ళుమూసుకొని"

కోవిడ్ వస్తోందట 

కళ్ళవైపు దూసుకొని

తిరగమంటున్నారు ఇప్పుడు 

"కళ్ళు" మూసుకొని.

13, ఏప్రిల్ 2021, మంగళవారం

తగిలించాడు

 

హెల్మెట్టు ఉంది
బండికి తగిలించాడు వాడు
మాస్కు ఉంది
గొంతుకు తగిలించాడు వీడు
ఆయువు వుంది
ప్రక్కన తగిలించాడు యముడు.

10, ఏప్రిల్ 2021, శనివారం

7, ఏప్రిల్ 2021, బుధవారం

"రెండవ అల" జడి

 

"రెండవ అల" జడిపిస్తోంది
కరోనా "సెకండ్ వేవ్"
అలజడి అది.


స్మార్ట్ ఫోన్

 

స్మార్ట్ ఫోన్
అరచేతిలో వైకుంఠం
తప్పుగా వాడితే
శ్రీకృష్ణ జన్మస్థానం
అడ్డదిడ్డ సెల్ఫీతో
పోవడమే కైలాసం

"పెన్" నిధి

 

తరగని
పెన్నిధి
అదో గని
"పెన్" నిధి

గే(గె)లిచేస్తారు

 

తడవకు తడవకు
ఓడితే గేలిచేస్తారు
దడవక విడవక
సాగితే గెలిచేస్తారు.