24, నవంబర్ 2019, ఆదివారం

తెలుగు 'వాడ' కూడదు.

తెలుగు వాడకూడదని కొందరు
తెలుగువాడ! కూడదని కొందరు
నిర్ణయమేదైనా వికసించాలి
తెలుగు 'వాడ' కూడదు.


22, నవంబర్ 2019, శుక్రవారం

సెల్ "ఫీలు"

"సెల్ఫీలు" 
ఎన్నైనా తీసుకో
ఇదే చివరిదౌతుందని 
సెల్ "ఫీలు" 
అవకుండా చూసుకో  

16, నవంబర్ 2019, శనివారం

చెయ్ స్వారి

మనసు గుఱ్ఱం
బుద్ధి కళ్ళెం
సరిగా చెయ్ స్వారి
లేకుంటే పడతావ్ జారి.

9, నవంబర్ 2019, శనివారం

పలుకు "బడులు"

ఇక "నో" ట
తెలుగు పలుకు "బడులు"
తిరుగునా "నోట"
తెలుగు "పలుకుబడులు".

8, నవంబర్ 2019, శుక్రవారం

"మోర్" ఎత్తుకు

"మోర" ఎత్తుకుని
"మోర్" ఎత్తుకు వస్తోంది ఆంగ్లము
"సేవ" చేసేవారికై
"సేవ్" చేసేవారికై చూస్తోంది ఆంధ్రము.

5, నవంబర్ 2019, మంగళవారం

"ఛీ"త్రీకరణ

దయలేని "వెట్" చాకిరీ 
"ఛీ"త్రీకరణల తో
ఎన్ని స్మార్ట్ ఫోన్ లు 
కుమిలి పోతున్నాయో!