1, డిసెంబర్ 2021, బుధవారం

ఆయన సిరా వెన్నెల

 సిరి వెన్నెల... ఆయన సిరా వెన్నెల

వారికి నా నివాళులు
జగమంత కుటుంబం
ఏకాకి అయ్యింది
సిరి వెన్నెల లేక
సినీ వినీలాకాశం
మసకబారింది

25, నవంబర్ 2021, గురువారం

హా...నికరం

 

మద్యం త్రాగటం
ఆరోగ్యానికి హానికరం
మద్యం మానటం
ప్రభుత్వానికి హానికరం.