9, అక్టోబర్ 2021, శనివారం

కన్న అయ్యలు

 

అరే!మన్నుతింటేనే
కొట్టింది తల్లి కన్నయ్యను
హెరాయిన్ను తిన్నా
పట్టించుకోవట్లేదు కొందరు
కన్న అయ్యలు.


కామెంట్‌లు లేవు: