19, జనవరి 2022, బుధవారం

అరువు

 

"అర్థం" లేక తెచ్చే
"అర్థంలేని" అరువు
అనర్థంరా అని
అదేపనిగ అరువు.


17, జనవరి 2022, సోమవారం

కవి"రాత"


ఓ దేవుడా!
కవిని జాగ్రత్తగా చూసుకో
అందరి "రాతలు" నీ చేతిలో
మరి "నీరాతలు" కవి చేతిలో.14, జనవరి 2022, శుక్రవారం

ఇంగితం

 

పుట్టుకతో నీ చేతికి
వంద చుక్కల తెల్ల కాగితం
జీవితపు ముగ్గును
ఎలా వేసుకుంటావో నీ ఇంగితం.


12, జనవరి 2022, బుధవారం

డి "వైన్" సేవ


స్వర్గానుభూతికి
రెండే మార్గాలు
ది "వైన్" సేవనము
"డివైన్" "సేవ"నము


8, జనవరి 2022, శనివారం

"వేవ్" ఇళ్ళు

 

కరోనా, ఒమిక్రాన్లకు "వేవిళ్ళు"
"డెలివరీకి" పిలిస్తే
మీ ఇళ్ళు అవుతాయి "వేవ్" ఇళ్ళు
చేయాలనుకోకండి "సీమంతం"
చేయాలి వాటికి "సీన్" అంతం.


7, జనవరి 2022, శుక్రవారం

2, జనవరి 2022, ఆదివారం

"దూకుడు"


రాజకీయ నాయకులు
కొందరికలవాటు
అధికారంలో దూకుడు
అధికారం కోసం "దూకుడు"


1, జనవరి 2022, శనివారం

"అన్ కూల్"

 మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులకు 2022 నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు.

క్రొత్త సంవత్సరం
కాలెండర్ ని "కూల్ గా" మార్చడమేకాదు
"అన్ కూల్" కాలాన్ని కూడా
"అనుకూలంగా" మార్చుకోవాలి.