24, అక్టోబర్ 2012, బుధవారం

విజయద శమి.

బ్లాగు వీక్షకులకు విజయ దశమి శుభాకాంక్షలు.
దుర్గా మాతను
నవరాత్రులు
దిగ్విజయంగా
పూజించిన
తరువాతి రోజు
విజయ  దశమి

ఈ రోజు శమీ
వృక్షాన్ని
పూజిస్తే కలుగుతుంది
విజయం
అందుకే అది
విజయద  శమి.