28, జనవరి 2012, శనివారం

(మా) నెయ్యము

బంధుత్వం  కన్నా 
కడు గొప్పది 
సుమా! నెయ్యము 

దాని విలువ తెలిసుంటే 
మనం స్నేహం 
చెయ్యటం  మానెయ్యము.
27, జనవరి 2012, శుక్రవారం

కోకిలా


                                                                                                                                       

తీయగా పాడటం
నీ సహజ గుణం
చక్కగా 
పాడు  కోకిలా!

ఎవ్వరూ వినటం 
లేదేమోనని 
వెచ్చగా 
పడుకోకిలా. 25, జనవరి 2012, బుధవారం

నేరము

చెడ్డ వారితో 
చెడ తిరిగే 
బ్రతుకు  నేరము                

వదలక పొతే
సుఖ శాంతులతో  
బ్రతుక నేరము.24, జనవరి 2012, మంగళవారం

రేపు

అప్పుడప్పుడు మనసు 
చెడ్డ ఆలోచనలను రేపు

అప్పుడు చెప్పాలి మనం 
దానికి  'నేడు కాదు రేపు'
                                                                           
23, జనవరి 2012, సోమవారం

సాయం

నేడు మనం
పరులకు
అందించే  సాయం   

రేపు మనకు 
అంది వచ్చే 
ఫలసాయం20, జనవరి 2012, శుక్రవారం

మన''సిబ్బంది'


లోకమనే
కార్యాలయంలో                                                         తోటివారంతా
మన  సిబ్బంది 

కలసి మెలసి 
పని చేయడం లో
పెట్టకూడదు వారి                   
మనసిబ్బంది.19, జనవరి 2012, గురువారం

నేల'పాలు'

See full size image
పరుగెత్తి పరుగెత్తి
త్రాగాలనుకోనేల  పాలు 

ముందు నీ కడ(వ) నీరు
కాకుండా చూసుకో   నేలపాలు.

18, జనవరి 2012, బుధవారం

మనవి

See full size imageపద్యము, అవధానము 
కేవలం మనవి 

తెలుగు వాడిగా వాటిని
ఆదరించగా మనవి.14, జనవరి 2012, శనివారం

కనుమా

See full size image తెలుగు నాట పండుగ
భోగి,  సంక్రాంతి,  కనుమా  

వెలుగు లీను నిండుగ
మన పల్లెల లోన  కనుమా

మూడు రోజుల సందళ్ళు 
చూడని కళ్ళెందు కనుమా. 

11, జనవరి 2012, బుధవారం

కో 'దండం'

See full size imageశ్రీ రామా !


ఎక్కు పెట్టు 


నీ   కోదండంనర రూప రాక్షసుల 


మట్టుబెట్టు 


నీకో   దండం.