24, నవంబర్ 2021, బుధవారం

పెరక(గ)కుంటే

  

 తులసి వనంలో

 గంజాయి మొక్కలు 

 పెరకకుంటే భాయ్

 గంజాయి వనమై 

 తులసి మొక్కలు 

 పెరగకుంటాయోయ్

 
Like
Comment
Share

కామెంట్‌లు లేవు: