10, మార్చి 2023, శుక్రవారం

అడ్డ "గోల్"


"గోల్" కోసం

వెళ్ళే అడ్డదారి 

అడ్డ "గోల్"  దారి 

కాకుంటే సరి

అడ్డగోలు దారి. 


  


కామెంట్‌లు లేవు: