11, మార్చి 2023, శనివారం

"ఓటరు" భక్తుడు

"ఓటరు" ప్రజాస్వామ్య భక్తుడు

"తాయిల" ప్రసాదం తిని
"బ్యాలెట్ బాక్స్" హుండీలో
"ఓటు" కానుక వేస్తుంటాడు.


కామెంట్‌లు లేవు: