3, మార్చి 2023, శుక్రవారం

చి(చె)త్త శుద్ధి

చేయాలంటే చెత్త శుద్ధి
ఉండాలంటా చిత్త శుద్ధి
విని ఆచరిస్తే విత్త సిద్ధి
వినక వదిలేస్తే మొత్త బుద్ధి.


కామెంట్‌లు లేవు: