15, నవంబర్ 2022, మంగళవారం

బూమ'రాంగ్'

 

ఎవరినీ
తిట్టకు, రాంగ్
అనవసరంగా
తిట్టే బూతులు
బూమరాంగ్.

కామెంట్‌లు లేవు: