10, నవంబర్ 2022, గురువారం

కవరేజీ

  

నీతులు ప్రవచిస్తే
కవరులో వేసి మూత
బూతులు పలికేస్తే
కవరేజీల మోత.


కామెంట్‌లు లేవు: