17, నవంబర్ 2022, గురువారం

సహజీవనం

 

సహజీవనం
ఐతే అసహన జీవనం
ఆపై హనన జీవనం.


కామెంట్‌లు లేవు: