21, నవంబర్ 2022, సోమవారం

పాట వింటే

 

పాట వింటే
మరల పాడుకునేట్లుండాలి
మరలి పడుకునేట్లుకాదు.


కామెంట్‌లు లేవు: