8, జనవరి 2022, శనివారం

"వేవ్" ఇళ్ళు

 

కరోనా, ఒమిక్రాన్లకు "వేవిళ్ళు"
"డెలివరీకి" పిలిస్తే
మీ ఇళ్ళు అవుతాయి "వేవ్" ఇళ్ళు
చేయాలనుకోకండి "సీమంతం"
చేయాలి వాటికి "సీన్" అంతం.


కామెంట్‌లు లేవు: