1, జనవరి 2022, శనివారం

"అన్ కూల్"

 మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులకు 2022 నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు.

క్రొత్త సంవత్సరం
కాలెండర్ ని "కూల్ గా" మార్చడమేకాదు
"అన్ కూల్" కాలాన్ని కూడా
"అనుకూలంగా" మార్చుకోవాలి.

కామెంట్‌లు లేవు: