14, జనవరి 2022, శుక్రవారం

ఇంగితం

 

పుట్టుకతో నీ చేతికి
వంద చుక్కల తెల్ల కాగితం
జీవితపు ముగ్గును
ఎలా వేసుకుంటావో నీ ఇంగితం.


కామెంట్‌లు లేవు: