3, సెప్టెంబర్ 2021, శుక్రవారం

"వెట్" చాకిరీ


 "వెట్" చాకిరీ
చేయలేక మేఘాలు
అవుతున్నాయి
కన్నీరు మున్నీరు.


కామెంట్‌లు లేవు: