29, మార్చి 2024, శుక్రవారం

ప్రై'వశీకరణం'


అవతలి వారికి
తెలియకుండా మనమాటను వినేట్టు చేస్తే వశీకరణం వారి మాటలను వినాలని చూస్తే ప్రైవసీకరణం.

కామెంట్‌లు లేవు: