8, జులై 2018, ఆదివారం

"పాపు"లరు


Image result for sree rama imagesపూజిస్తే "పుణ్య"శీలురు
ద్వేషిస్తే "పాపు"లరు
అదే రాముని "పవరు" 

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి