8, జులై 2018, ఆదివారం

"పాపు"లరు


Image result for sree rama imagesపూజిస్తే "పుణ్య"శీలురు
ద్వేషిస్తే "పాపు"లరు
అదే రాముని "పవరు"