21, అక్టోబర్ 2018, ఆదివారం

సెల్లు చీటీ


Image result for cell chating
కొందరి సంబంధాలకు 
సెల్లు "స్వీటీ"
కొందరి అనుబంధాలకు
"చెల్లుచీటీ."

20, అక్టోబర్ 2018, శనివారం

గుండె చెరువుImage result for houses submerged in flood water


ఇళ్ళుమొలిచిన 
వనంలాగుండె చెరువు 
వాన కురిసిన 
భవన వాసుల గుండె చెరువు.

18, అక్టోబర్ 2018, గురువారం

"అమ్మాయ"నిImage may contain: 1 personజగదంబను దలచి 
వేడితే "అమ్మా"యని 
తొలగిస్తుంది మనమనసుల 
కప్పిన "అమ్మాయ"ని.

15, అక్టోబర్ 2018, సోమవారం

బరువు

Image result for boy carrying school bagపిల్లలు వీపుపై
పుస్తకాల బరువు 
వారి"స్కూల్ ఫీజ్" 
మోసుకెళ్తున్నాడా అన్నట్టు.

14, అక్టోబర్ 2018, ఆదివారం

"మీటు" తారలు


Image result for mee too movement

ఈ "మీ టూ" తారలు
తమగతాన్ని "మీటు" తారలు
ఎటువేస్తారో అంగలు
కొందరు సినిమాస్టార్లు, మాస్టార్లు
తేలుకుట్టిన దొంగలు.


10, అక్టోబర్ 2018, బుధవారం

ఆ వల


Image result for fraud love

అమ్మాయీ! వలపన్ని వలపని
వచ్చి వేస్తారు కొందరు ఆ వల 
అమ్మా! యీ వలో, వలపో
గమనించకుంటే వలవల ఏడుపే ఆవల.

8, అక్టోబర్ 2018, సోమవారం

నీ తల పేలే


Image result for bad hair


శుభ్రంగా ఉంచుకోకుంటే 
పడతాయి నీతల 'పేలే' 
నలుగురు మెచ్చాలంటే   
స్వచ్చంగాఉండాలి నీ 'తలపేలే'.

7, అక్టోబర్ 2018, ఆదివారం

వేళ్ళుImage result for video games

వీడికెప్పుడూ వీడియో గేంలు 
కేవలం కదిలేది వేళ్ళు
ఆరోగ్యంవీడి అనారోగ్యం
ఊనుకుంటుంది వేళ్ళు. 

5, అక్టోబర్ 2018, శుక్రవారం

ఎండెప్పుడూ


Image result for summer sun light

ఎండాకాలం కాలేదు రిలీవు
వానాకాలానికి ఎవరిచ్చారీ లీవు
మాడ్చుతోంది ఎండెప్పుడూ
ఈ ఎండలకు ఎండ్ ఎప్పుడూ?

4, అక్టోబర్ 2018, గురువారం

ఆ పుట

Image result for self history book
చరిత్రపుస్తకంలో నీకోటా
ఎదురు చూస్తోంది ఆ పుట
నీచరిత ఘనంగా మలచుకుంటే
ఎవరికైనా సాధ్యమా ఆపుట?


1, అక్టోబర్ 2018, సోమవారం

గాలితిరుగుళ్ళు


Image result for raining clouds

నీళ్ళొదలాల్సిన బాధ్యతకు "వదలి నీళ్ళు"
ఎక్కడో తిరుగుతున్నాడు "గాలితిరుగుళ్ళు"
ఆ వాన"గాడు" ఎప్పుడొస్తాడో మళ్ళీ
ఈవైపుకు రావాలని "గాలిమళ్ళి".


29, సెప్టెంబర్ 2018, శనివారం

వా యింపు.


Image result for music listeningపాట వెనుక ఏమిటి 
ఆ వాయిద్యాల వాయింపు
చక్కని బాణీతో 
చెవులకు అందించవా యింపు. 

26, సెప్టెంబర్ 2018, బుధవారం

వృధాశ్రమ
Image result for baby care and old age home

"కేర్ కేర్" మంటూ శిశువులు 
బేబీ కేర్ సెంటర్ లో 
"వృధాశ్రమ" పడ్డామనుకుంటూ 
వృద్ధులు వృద్ధాశ్రమంలో.

25, సెప్టెంబర్ 2018, మంగళవారం

"బ్లాక్ డే" రా.


Image result for fake baba images

కొందరు బాబాలమంటూ వేస్తారు "డేరా" 
ప్రవచనం(?)తో భక్తులను బాదుడేరా 
ఆపై కడతారు మేడపై మేడేరా
అక్కడకు వెళ్ళినవారికి అది "బ్లాక్ డే" రా.

21, సెప్టెంబర్ 2018, శుక్రవారం

నవ్వులపాలే.


Image result for drinking milk

నీవు తాగేది నిజంగా పాలే 
అయినా చూసుకో తాటిచెట్టు
నీప్రక్కన లేకుండేట్టు 
లేదంటే ఔతావు నవ్వులపాలే. 

20, సెప్టెంబర్ 2018, గురువారం

తలప 'కహాని'.


Image result for helping handsజీవించాలి మనం 
పరులకు మనసున తలపక 'హాని' 
అప్పుడు అవుతుంది
నలుగురికీ మన జీవితం తలప 'కహాని'.

19, సెప్టెంబర్ 2018, బుధవారం

మనసు కనిపించాలి.


Image result for pure love imagesప్రేమించాలనేవారి మది స్వచ్ఛమని  
మన మనసుకనిపించాలి
వారికికూడా నిర్మలంగా 
మన మనసు కనిపించాలి.

17, సెప్టెంబర్ 2018, సోమవారం

ఇదేం పోయేకాలం


Image result for summer sun light


ఎండాకాలానికి ఇదేం పోయేకాలం
పై "రవి" తో పైరవి జరుపుతూ 
కుర్చీ వదలనంటుంది
వచ్చినా బదిలీపై వెళ్ళిపోయేకాలం.

15, సెప్టెంబర్ 2018, శనివారం

"ఘాటు" రోడ్డు


Image result for mirchi yard guntur


కొండమీదగాక గుంటలో ఉన్నా 
మా ఊరికున్నది "ఘాటు" రోడ్డు
మరి ప్రక్కనే ఉందిగా 
గుంటూరు "మిర్చి" యార్డు!

దాగుడుమూతలు


Image result for cloudy sky background

వాన చినుకులకు వయసొచ్చినా 
ఇంకా పిల్లచేష్టలు పొలేదు
బయటకు రాకుండా ఎప్పుడూ 
మేఘం ఇంట్లోనే "దాగుడుమూతలు."

9, సెప్టెంబర్ 2018, ఆదివారం

లాగిన్లతో లాగేస్తూ


Image result for cell chatingనీగుప్పిట లాగిన్లతో 
ప్రపంచాన్ని చూపే సెల్లు 
నీగుట్టును లాగేస్తూ 
అందులో ప్రపంచం కళ్ళు.