8, జులై 2017, శనివారం

రాజుకుంటే.

ఆపగలమా మనం కొరడాదెబ్బలు 
కొట్టాలనే తలపు రాజుకుంటే. 

గదిలో పెట్టి కొడితే ఎదురు తిరగదా 
పిల్లి అయినా సరే కోపాగ్ని రాజుకుంటే.     

30, మార్చి 2017, గురువారం

రసమయము.


దేవుడు అందరికీ ఇచ్చింది రోజుకు
ఇరువది నాలుగు గంటలేర, సమయము

కష్టాలమయం కాకుండా ప్రతిరోజును
మలచుకుంటే అవుతుందిలే రసమయము.