17, ఆగస్టు 2018, శుక్రవారం

తప్పు, కొనలేము.


Image result for love imagesప్రేమను డబ్బుతో కొనగలమనుకుంటే 
తప్పు, కొనలేము. 
ప్రేమిస్తే మన బాధ్యతలనుండి 
తప్పుకొనలేము.  

16, ఆగస్టు 2018, గురువారం

నిశ్శబ్దంఫుల్లు


Image result for group cell callఆ ఇల్లు ఒక పొదరిల్లు

ఏడుగురు సభ్యుల హరివిల్లు
చేతుల్లో తలాఒక సెల్లు 
మాటలునిల్లు నిశ్శబ్దంఫుల్లు