20, జనవరి 2021, బుధవారం

సిజేరియన్

 

తెచ్చుకుంటుంది సమాజం
తగిన స్పందన లేక
సిరప్ తో పోయేదాన్ని
సిజేరియన్ దాకా


17, జనవరి 2021, ఆదివారం

వే టికా

 

కరోనా! నీపై సంధిస్తున్నాం
పాశుపతాస్త్రం కాచుకోవే టీకా
నీవెన్ని తలలు మార్చినా
వేయకమానం వేటిక.